Nius
Viewing Telegram channel @freely (Freely)
This is channel preview
create account to subscribe to this channel, browse for more
September 18th 2021, 7:40:28 am
Loading error

September 18th 2021, 9:49:23 am

بعضی وقت ها روزگار یک طوری میسوزونتت
که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن
بعضی وقت‌ ها هم یکی طوری خاموشت ؛
می‌کنه که هزار نفر نمیتونن
روشنت کنن ...!

خسرو شکیبایی


Live on the @Freely

September 18th 2021, 12:17:49 pm
Loading error

September 18th 2021, 2:24:33 pm
Loading error

September 18th 2021, 2:24:55 pm

آموخته ام که وابسته نباید شد
نه به هچیکس
نه به هیچ رابطه ای
و این لعنتی
نشدنی ترین کاری بود که آموخته ام...

• آنا گاوالدا


Live on the @Freely

September 18th 2021, 3:40:51 pm
Loading error

September 18th 2021, 3:42:12 pm
Loading error

September 18th 2021, 3:42:38 pm

گاهی مرد ها هم نیاز دارند به یک آغوش،
به یک دوستت دارمِ ساده
فقط مردها نمیتوانند برای شنیدن این حرف
لباس گل گلی بپوشند،
موهایشان را ببافند
یا اینکه میز آنچنانی بچینند
و دست پختشان را به رُخ بکشند 
یا سُرخاب سفیداب کنند...
راستش مردها اصلا نمیتوانند آنچه میخواهند را به زبان بیاورند
گاهی برای فهمیدن یک مرد باید زن باشی!


رضا‌کریم‌پور


Live on the @Freely

September 18th 2021, 6:06:25 pm
Loading error

September 18th 2021, 7:33:45 pm

یک خاطره داریم
و یک خَروار شب !
که هی تکرار میشود
و حافظه‌ای که
هی از تو پُر میشود
وَ جانی که هی به لب میرسد
اما دَر نمیرود ..

• لیلا مقربی


Live on the @Freely

September 18th 2021, 7:34:54 pm
Loading error

September 19th 2021, 5:25:43 am
Loading error

September 19th 2021, 6:21:57 am
Loading error

September 19th 2021, 6:21:57 am
Media

September 19th 2021, 6:22:10 am

آدم‌ها با دلایل خاص خودشان
به زندگی‌ ما وارد می‌شوند
و با دلایل خاص خودشان از زندگی ما می‌روند!
نه از آمدن‌‌ها زیاد خوشحال باش‌، نه از رفتن‌‌ها زیاد غمگین
تا هستند دوستشان داشته باش
به هر دلیلی‌ که آمده‌اند
به هر دلیلی‌ که هستند
بودنشان را دوست داشته باش بی‌هیچ دلیلی‌...
شادمانی‌‌های بی‌ سبب؛
همین دوست داشتن‌‌های بی‌چون و چراست...

زویا پیرزاد


Live on the @Freely

September 19th 2021, 8:10:55 am
Loading error

September 19th 2021, 8:11:38 am
Loading error

September 19th 2021, 8:12:38 am

شده یه وقتا موقع شام خانوادگی تصمیم بگیرین تلویزیونو خاموش کنین و بعدش بگین به به چه سکوتی کاش زودتر خاموشش میکردم!
حضور یک سری آدما توی زندگیمونم همینه...
بهشون عادت داریم
به اون صدا به اون فضا
باهاشون سازگار شدیم
فقط با حذف کردنشونه که
متوجه آرامش بعدش میشیم!
خوشبختی همیشه به دست آوردن نیست؛
گاهی وقتا باید از دست بدی!

نوشین نورانی


Live on the @Freely

September 19th 2021, 9:44:53 am
Loading error

September 19th 2021, 11:04:42 am

عشق محصول ترس از تنها ماندن نیست ،
عشق فرزند اضطراب نیست ،
عشق آویختن بارانی به نخستین میخی
که دست مان به آن می رسد نیست

• نادر ابراهیمی


Live on the @Freely

September 19th 2021, 2:49:57 pm
Loading error

September 19th 2021, 2:51:38 pm
Loading error

September 19th 2021, 5:15:18 pm

قوی بمان
‏چون همه چیز بهتر خواهد شد
‏ممکن است امروز هوا طوفانی باشد،
‏اما تا ابد باران نخواهد بارید.

مارک‌تواین


Live on the @Freely

September 19th 2021, 7:17:03 pm
Loading...

September 19th 2021, 7:19:29 pm
Loading...

Viewing Telegram channel @freely (Freely)
This is channel preview
create account to subscribe to this channel, browse for more